Dit blijkt uit onderzoek door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten van het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Amsterdam UMC, locatie AMC in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In 2017 zijn 4.619 meldingen van beroepsziekten geregistreerd in de Nationale Beroepsziekteregistratie.

Daarvan bestaat 57 procent uit psychische aandoeningen en 28 procent uit aandoeningen van het bewegingsapparaat. Bij lagere sociaal economische beroepen gaat het bijvoorbeeld om risicoberoepen in industrie, bouw en vervoer. Werknemers met een lagere SEP (sociaal-economische positie) hebben vaker tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid door aandoeningen van het bewegingsapparaat. Zestig procent van de meldingen van werknemers in een hogere SEP , heeft te maken met overspannen zijn of burn-out. Dit aandeel vertoont een stijgende trend.

De meeste beroepsziekten, circa tweederde van de gevallen, komen voor bij werknemers boven de veertig jaar. De gevolgen van een beroepsziekte zijn groot. In 83 procent leidt de ziekte tot tijdelijke en in 6 procent tot blijvende arbeidsongeschiktheid. De economische sectoren met het hoogste aantal nieuwe gevallen per 100.000 werknemers zijn industrie, vervoer en opslag, overheid, onderwijs en bouwnijverheid.

Beroepsziekten in cijfers 2018 geeft een overzicht van het aantal en de aard van geregistreerde beroepsziekten en de verdeling binnen sectoren en beroepen in Nederland. Daarnaast beschrijft het wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen over beroepsziekten.