Arbeidsdeskundigen gaan in hun dagelijkse werk voortdurend om met persoonsgegevens. Zij hebben als beroepsgroep behoefte aan duidelijkheid over de wijze waarop zij daarmee om moeten gaan. Een paar jaar geleden is een handleiding ‘omgaan met persoonsgegevens’ geschreven. Vanuit de beroepsgroep is een grote vraag ontstaan naar een praktische vertaling hiervan en meer uitleg rond basale vragen die er leven.

Als NVvA hebben we dit gehoord en daarom hebben wij de afgelopen maanden, samen met SRA en de juristen Wervelman en Hennekens, gewerkt aan een nieuwe versie van de Handleiding ”Omgaan met persoonsgegevens door arbeidsdeskundigen”. Nieuw in deze versie zijn de aanvullingen op het gebied van de AVG en een overzicht van de meest gestelde vragen met bijhorende antwoorden. Een mooie aanvulling met praktische adviezen, schema’s en documenten.

Wij zijn blij met het eindresultaat en danken iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd.
Met trots bieden we u de vernieuwde handleiding aan. De handleiding is ook te downloaden van de website.