UWV en Loonsancties: dit kunnen lastige zaken zijn voor een werkgever.

Het is een complexe materie en de gevolgen van het niet volledig op de hoogte zijn van de ins en outs kunnen groot en kostbaar zijn.

Ik ga graag de uitdaging aan om u hierbij te helpen.

De Wet Verbetering Poortwachter: Ik geef u advies met betrekking tot de juiste en tijdige stappen en benodigde interventie

Medewerkers en organisatie hebben veel baat bij tijdige begeleiding in geval van verzuim.

Ik breng in beeld welke acties er nodig zijn om ervoor te zorgen dat de medewerker zo snel mogelijk weer in het eigen werk dan wel in passend ander werk kan re-integreren,