Soms ontstaat er een disbalans in de driehoek  Mens - Werk - Inkomen.   

Wat zijn de beperkingen, wat de mogelijkheden en hoe zijn alle belangen het beste gediend?

Vanuit een integrale visie en in samenwerking met werkgever, werknemer en bedrijfsarts kijk ik naar een situatie.

Een objectief en deskundig advies kan zowel werkgever als werknemer veel opleveren of besparen.

Wat zijn de gevolgen van een disbalans, zoals (dreigend) langdurig verzuim?

Voor de werknemer kan dit gevolgen hebben voor het inkomen en/of de loopbaan.

Voor de werkgever ontstaat er onduidelijkheid en is er kans op een flinke schadelast.

Een arbeidsdeskundige heeft naast de bedrijfsarts een belangrijke rol bij herstel van de balans.

Van belang is onder meer de beoordeling van de (mate van) geschiktheid voor de eigen functie of voor passend werk.

Beperkingen en mogelijkheden worden in kaart gebracht en in een multifactorieel perspectief bekeken.

Door middel van dossierstudie en onderzoek maak ik een analyse en beschouwing.

Mijn advies ontvangt u binnen de vooraf afgesproken termijn in een goed onderbouwde rapportage.