Meekijken met HR functionarissen en/of uw leidinggevende(n) naar verzuimdossiers.

Wat zijn, ondanks eventuele beperkingen, wel mogelijkheden in eigen of passend werk ?

Welke interventie in te zetten om duidelijkheid te scheppen of herstel te bevorderen?

Herkennen van dreigend langdurig ziekteverzuim kan veel leed besparen voor alle betrokken partijen.

Kosten en lasten nemen snel toe voor de werkgever en de werknemer raakt ontmoedigd.

Ook kan angst (voor de toekomst) een negatieve invloed hebben op het herstel van de verzuimende.

Ik kan u duidelijkheid verschaffen over status, stappen en wet- en regelgeving.

Ik verdiep me in uw organisatie, functies en medewerkers.

Na de dossierstudie krijgt u een objectieve mening en adviezen.